Strona główna     O firmie     Oferta     Kontakt     
Pod nazwą Spółdzielcze Zakłady Chemiczne "Mors" w Łodzi istniejemy od 1996 roku. Korzenie nasze sięgają jednak daty 6.10.1953 roku, kiedy to 14 członków - założycieli zawiązało Chemiczną Spółdzielnię Inwalidów im. Ignacego Łukasiewicza.

Od 2001 roku w skład zarządu wchodzą: Jerzy Kołodziejski - Prezes, Kierownik Spółdzielni, Ewa Skrzypczak - Zastępca Prezesa i Agnieszka Sęk - Członek.

Przez cały okres istnienia funkcjonowaliśmy w formule Spółdzielni Inwalidów. Z założenia swojego spółdzielczość inwalidzka nie była nastawiona na maksymalizację zysku, lecz na zapewnienie zatrudnienia osobom nie mogącym funkcjonować na otwartym rynku pracy. Takiej konwencji, do końca lat 80., sprzyjała polityka państwa.

Spółdzielnia "Mors" zajmuje się produkcją wielu artykułów, jednak specjalizuje się w produkcji zniczy nagrobkowych, na które spółdzielczość inwalidzka miała wyłączność. Z początkiem lat 70. uruchomiono konfekcjonowanie art. spożywczych. Zatrudniono wówczas dodatkowo 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stworzony został dla nich system kompleksowej rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz opieki zdrowotnej. Byliśmy największym w regionie łódzkim pracodawcą zatrudniającym osoby z tym rodzajem schorzenia. Za całokształt działalności na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej tej grupy osób Spółdzielnia odznaczona została Medalem Edukacji Narodowej.

W roku 1984 zakupiono obiekt produkcyjny w Zgierzu przystosowany do produkcji rozcieńczalników do farb i środków ochrony roślin, co stworzyło nowe miejsca pracy. Spółdzielnia zatrudniała wówczas około 450 osób.

Znamienny w działalności Spółdzielni był początek lat 90. - okres transformacji społeczno-ekonomicznej kraju. Spółdzielczości inwalidzkiej zabrano wiele przywilejów, m.in. wyłączność na produkcję zniczy nagrobkowych. Spółdzielnia "Mors" ograniczyła produkcję i zatrudnienie. Pod koniec 1995 roku zatrudniano 150 pracowników w czterech zakładach - w Łodzi przy ul. Telefonicznej, Lipowej i Żeromskiego oraz w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej.

W dalszym ciągu kultywujemy tradycję niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Stanowią oni 60% załogi Spółdzielni. W 1996 roku - jako jedni z pierwszych - utworzyliśmy przy Spółdzielni Warsztat Terapii Zajęciowej - placówkę dziennego pobytu dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w której uczą się podstaw samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Naszą ofertę handlową stanowią dobrej jakości wyroby chemiczne: znicze nagrobkowe w szerokiej gamie asortymentowej, rozcieńczalniki do farb, mydła w płynie, pasta BHP, płyny do mycia naczyń i szyb, środki do udrażniania rur, pasty i emulsje do podłóg. Jesteśmy producentem opatentowanego odczynnika do badania kwasowości mleka pod handlową nazwą Alizarol.
 
Copyright by MORS
Wszelkie prawa zastrzeżone